PRYME-onderzoek

Aanleiding

De meerderheid van de psychische aandoeningen (75%) ontstaat voor het 25e levensjaar. De vroege fase van (ernstige) psychische aandoeningen wordt meestal gekenmerkt door milde, niet specifieke klachten die in de loop van de tijd verergeren. Vroege interventie kan dit proces wellicht onderbreken en voorkomen dat beginnende klachten uitmonden in een psychische stoornis. Veelvoorkomende vroege klachten zijn internaliserende problemen zoals angst, piekeren en somberheid. Deze klachten komen de laatste jaren steeds vaker voor onder jongeren en zijn dus een belangrijk aangrijpingspunt voor vroege interventie. Mogelijk kan mindfulness training helpen om internaliserende problemen in jongeren te verminderen. Daarnaast zou het een gunstig effect kunnen hebben onderliggende mechanismes zoals de (onbewuste) neiging om negatieve gebeurtenissen op jezelf te betrekken. 

Doel

Het doel van de PRYME studie (Promoting Resilience in Youth through Mindfulness mEditation) is om te bepalen of vroege interventie door middel van mindfulness training internaliserende problemen in jongeren kan tegengaan. Daarnaast onderzoeken we mogelijke veranderingen in de verwerking van zelf-gerelateerde informatie en betrokken hersennetwerken. Daarvoor maken we gebruik van een 8-weeks programma dat mindfulness combineert met bewust actief bewegen en yoga: de Leren Omgaan met Stress (LOS) training, ontwikkeld aan UVA Minds.

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 25 jaar die vanwege internaliserende problemen zoals angst, piekeren en somberheid hulp zoeken bij een eerstelijns hulpverlener zoals een studentenpsycholoog of huisarts.

Methode

De PRYME studie is een Randomized Controlled Trial (RCT) waarbij gebruikelijke zorg (zoals gesprekken met een psycholoog of praktijk-ondersteuner van de huisarts) wordt vergeleken met gebruikelijke zorg + LOS training. Toewijzing aan een van de twee groepen gebeurt op basis van loting. Voor en na de training, en twee en zes maanden na afloop van de training, worden verschillende metingen verricht door middel van vragenlijsten, experimentele taken en MRI scans. Het doel is om ongeveer 150 jongeren te laten deelnemen aan ons onderzoek.

Periode

Het onderzoek loopt van september 2021 tot september 2026. De eerste trainingsgroepen starten naar verwachting in april 2023.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Guusje Collin (psychiater en onderzoeker), Anne Speckens
(hoogleraar psychiatrie) en Roshan Cools (hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie).

Meer informatie

Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met Guusje Collin:

E: guusje.collin@radboudumc.nl

T: 024-3098988 

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.