Werkende beroepsbevolking

Mindfulness wordt steeds meer toegepast in de werksetting. Het meeste onderzoek naar effecten van mindfulness op het werk is uitgevoerd bij stressvolle beroepen, zoals beroepen in de zorg en het onderwijs.

Recente systematische reviews van de literatuur (Janssen et al. 2018Lomas et al. 2017) laten zien dat MBSR training bij verschillende beroepsgroepen stress, angst en burnout klachten vermindert. Daarnaast worden mindfulness vaardigheden, slaap, self-efficacy en tevredenheid met het leven bevordert. Er zijn meer random gecontroleerde trials nodig om deze resultaten verder te bevestigen (Lomas et al. 2017).

Verder zijn er aanwijzingen dat mindfulness positieve effecten heeft op werkgerelateerde uitkomsten zoals hogere productiviteit, werkbevlogenheid, betere communicatie, team klimaat en leiderschap (Good et al. 2015). De wetenschappelijke evidentie hiervoor is momenteel echter nog beperkt (Lomas et al. 2017Good et al. 2015).

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.