Verslaving

Er zijn nog maar weinig grote, gerandomiseerde onderzoeken gedaan naar mindfulness interventies bij verslaving, waardoor nog geen sterke uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit. Een recente meta-analyse laat zien dat mindfulness consumptie van alcohol, cocaïne, amfetamine, marihuana, sigaretten en opiaten bij verslaving en misbruik kunnen verminderen in vergelijking met een wachtlijst, steunende gespreksgroepen en enkele controle groepen (Chiesa and Serretti 2014, zie ook Goldberg et al. 2018). Echter wijzen de auteurs erop dat de generaliseerbaarheid van deze bevindingen laag is, bijvoorbeeld vanwege lage aantallen deelnemers. Ook een eerdere meta-analyse benoemt dat er enig bewijs is voor effectiviteit van MBIs bij verslaving, opnieuw met de kanttekening dat er weinig onderzoek van hoge kwaliteit is gedaan (Zgierska, Rabago et al. 2009).

Er zijn ook mindfulness interventies gericht op het voorkomen van terugval in verslavingsgedrag (Witkiewitz, Marlatt et al. 2005Bowen, Chawla et al. 2014). Ondanks dat deze interventie veelbelovend lijkt, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar de effecten van deze training om hier uitspraken over te doen.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.