Stemmingsstoornissen

Depressie

MBCT is oorspronkelijk ontwikkeld om terugval in te voorkomen bij mensen die eerder depressief waren. In de meest recente meta-analyse van de tot nu toe beschikbare gerandomiseerde gecontroleerde studies gericht op terugvalpreventie bij depressie werden alle data van in totaal 1258 deelnemers samengevoegd (Kuyken et al., 2016). Uit de analyses bleek dat MBCT in vergelijking met ‘gebruikelijke zorg’ effectiever was. MBCT was zelfs een klein beetje meer effectief dan antidepressiva (medicatie). Dit laatste vonden wij niet terug in ons eigen onderzoek, waarbij een combinatie van medicatie en MBCT effectiever bleek dan MBCT waarbij medicatie wordt afgebouwd (Huijbers, 2016).

Uit ander onderzoek is gebleken dat MBCT niet alleen effectief is in het voorkomen van terugval, maar ook in het verminderen van depressieve klachten bij mensen met een huidige depressieve stoornis (Strauss et al., 2014van Aalderen et al., 2012). Bij mensen met chronische, therapie-resistente depressie bleek MBCT te leiden tot een grotere kwaliteit van leven (Cladder-Micus et al., 2018).

Ook in ons eigen centrum doen wij onderzoek naar mindfulness bij terugkerende depressies. Voor een overzicht van onze onderzoeken naar depressies, klik hier.

 

Bipolaire stoornis

De effectiviteit van MBCT voor mensen met een bipolaire stoornis is nog nauwelijks onderzocht. Er zijn een aantal kleine pilot- en haalbaarheidsstudies uitgevoerd (Deckersbach et al., 2012Miklowitz et al., 2009Weber et al., 2010Williams et al., 2008). Resultaten van deze studies zijn veelbelovend, over het algemeen rapporten mensen met een bipolaire stoornis een afname van depressieve en angstklachten na het volgen van een MBCT-training. Tot heden is er slechts één randomized controlled trial uitgevoerd naar de effecten van MBCT bij mensen met een bipolaire stoornis (Perich, Manicavasagar, Mitchell, Ball, & Hadzi-Pavlovic, 2013). Deze studie vergeleek 48 MBCT deelnemers met 47 controle deelnemers. Er werden echter geen effecten van de MBCT-training gevonden op depressieve of manische klachten, wel was er een afname in angstklachten na het volgen van de MBCT training.

Vanwege het beperkte aantal onderzoek naar MBCT voor bipolaire patiënten, zijn wij op dit moment zelf bezig met een grote randomized controlled trial. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.