Nieuws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Promotie Lotte Janssen

Beschrijving

ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis waaraan een substantieel aantal volwassenen lijdt. De stoornis wordt gekenmerkt door een aanhoudend patroon van kernsymptomen dat resulteert in aanzienlijke beperkingen in het dagelijkse leven. Verscheidene internationale klinische richtlijnen adviseren behandeling met medicatie als de  voorkeursbehandeling voor volwassenen met ADHD. Hoewel medicatie bewezen effectief is in het verminderen van kernsymptomen, heeft het ook belangrijke nadelen. De meeste richtlijnen benadrukken daarom dat behandeling met medicatie onderdeel moet uitmaken van een breder behandelprogramma. In de klinische praktijk is aanvullende psychosociale behandeling momenteel vaak nog beperkt toegankelijk, onder andere vanwege gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van psychosociale behandelingen bij volwassenen met ADHD. Een veelbelovende behandelingsbenadering voor volwassenen met ADHD is mindfulnesstraining, zoals mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Verondersteld wordt dat mindfulnesstraining ADHD patiënten kan helpen met het verbeteren van de aandachtsregulatie en met het ontwikkelen van een andere, constructievere relatie ten aanzien van symptomen. Eerdere studies leverden voorlopig bewijs voor het belang van mindfulnesstraining voor volwassenen met ADHD. Veel van deze studies hebben echter behoorlijke methodologische beperkingen en grootschaliger vervolgonderzoek is dan ook nodig.

Het centrale doel van dit onderzoeksproject was om de haalbaarheid en werkzaamheid van MBCT te onderzoeken op het verminderen van kernsymptomen. We vonden dat een aangepast 12-weeks MBCT programma en een standaard 8-weeks MBCT programma beiden haalbaar en werkzaam waren in het verminderen van ADHD symptomen, die zowel beoordeeld werden door clinici als de patiënten zelf. Bij 8-weekse MBCT vonden we dat deze effecten aanhielden tot zes maanden na afloop van de MBCT. Een economische evaluatie liet zien dat MCBT effectiever, maar ook duurder was dan de gebruikelijke behandeling (meestal bestaande uit behandeling met medicatie en/of psychoeducatie). Of MBCT waar voor je geld biedt, hangt dus af van hoeveel de maatschappij bereid is om extra te betalen voor de meerwaarde in gezondheidswinst die MBCT oplevert. Samenvattend biedt dit onderzoeksproject overtuigende ondersteuning voor MBCT als aanvullende behandelingsoptie voor volwassenen met ADHD. Het volgende citaat van een deelnemer aan onze pilotstudie beschrijft duidelijk het effect van mindfulnesstraining op de aandachtsregulatie en illustreert daarmee het belang van aandacht voor ADHD:

“Ik kan de hele dag in een waas verkeren, maar als we dan bewust met het ademhalen bezig gaan, dan ben ik in staat om het om te keren. Ik heb dat ook in overlegsituaties. Als ik op een gegeven moment vol raak en merk dat ik afdwaal, kan ik naar die ademhaling en kan ik daarna weer wat helderder aanwezig zijn.”

Lees meer over het onderzoek Aandacht voor ADHD.

Promotie

Op maandag 1 april om 10.30 uur precies verdedigt Lotte Jansen haar proefschrift in de aula van de Radboud Universiteit (Comeniuslaan 2, Nijmegen). Alle geïnteresseerden mogen hierbij aanwezig zijn.

In de middag staat de invitational conference on Mindwandering and Mindfulness op het programma.

 

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.