Persoonlijkheidsstoornissen

Onderzoek naar mindfulness interventies bij persoonlijkheidsproblematiek is zeer beperkt. Het meeste onderzoek focust zich vooral op de borderline persoonlijkheidsstoornis (Sng et al., 2016). Dialectische gedragstherapie is wel uitgebreid onderzocht bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis waarin één van de pijlers mindfulness is (de Groot 2008Feliu-Soler et al 2014). De unieke bijdrage van mindfulness aan de effectiviteit van dialectische gedragstherapie is echter niet duidelijk en er zijn weinig studies die mindfulness alleen onderzocht hebben (Forster et al. 2014).  Wel worden er positieve associaties gevonden tussen mindfulness en de vermindering van depressieve klachten, vermindering van de ernst van de psychiatrische klachten (Feliu-Soler et al. 2014) en vermindering van impulsiviteit (Soler, 2012). Tevens werd aangetoond dat er een afname was van emotionele reactiviteit gedurende het onderzoek, waarbij echter als kanttekening geplaatst werd dat deze resultaten niet te generaliseren zijn naar de dagelijkse praktijk (Feliu-Soler 2014).

Minder onderzoek is gedaan naar de relatie van mindfulness en andere persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn slechts een aantal studies die positieve resultaten noemen van mindfulness  in de behandeling van antisociale (Holthauser 2013Velotti 2015), vermijdende (Chan CC 2015) , paranoïde en obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis (Lynch TR 2008Kellett 2014).  Verder onderzoek is dus noodzakelijk.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.