Partnerrelatie

Veel populaire boeken over mindfulness beschrijven hoe mindfulness kan bijdragen aan liefde, empathie en positieve relaties met anderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft zich tot nu toe echter met name gericht op effecten op het individu en minder op de interpersoonlijke effecten van een mindfulness training (Karremans, Schellekens, and Kappen 2017). Er zijn wat aanwijzingen dat mindfulness vaardigheden samen hangen met relatietevredenheid en een positieve communicatie tussen partners (Barnes et al. 2007Schellekens et al. 2016). Studies die beide partners in een mindfulness training laten deelnemen, laten gemengde resultaten zien. Carson en collega’s toonden positieve effecten aan op relatietevredenheid bij beide partners (Carson et al. 2004), terwijl Schellekens en collega’s (2017) geen verbetering vond in relatietevredenheid (Schellekens et al. 2017).

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.