Ontwikkelingsstoornissen

ADHD

Inmiddels zijn er vier studies uitgevoerd naar de effectiviteit van MBCT bij ADHD. Over de eerste drie studies is een meta-analyse gedaan, waaruit blijkt dat mindfulness ADHD symptomen, zoals symptomen van aandachtstekort en hyperactiviteit, kan verminderen (Cairncross & Miller, 2016). Gezien sommige studies in deze meta-analyse klein en niet gerandomized waren, en de follow-up periode klein, moeten deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Recentelijk zijn de eerste resultaten bekend geworden van een grote randomized controlled trial uit ons eigen centrum. Deze studie laat zien dat ADHD symptomen afnemen tot en met 6 maanden na het einde van de training in vergelijking met reguliere zorg (Janssen et al. 2018). Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.

 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Er zijn nog niet zoveel onderzoeken gedaan naar mindfulness voor volwassenen of kinderen met ASS. Daarom moeten de resultaten van de hieronder besproken onderzoeken voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Uit een onderzoek  naar de effecten van een mindfulness training aangepast voor volwassenen met autismespectrum stoornis (MBT-AS), bleken er gemiddelde tot grote effecten te bestaan in de verbetering van angst- en depressieve klachten en piekeren (ruminatie) in de interventie groep in vergelijking met de controle groep (Spek, van Ham, & Nyklicek, 2013). Daarnaast bleek er tevens een toename van positieve stemming  in de interventiegroep, die niet werd teruggevonden in de controle groep

Een andere randomized controlled trial keek naar het effect Mindfulness-Based Stress Reductie (MBSR) voor ouders op hun kinderen met ADHD (Neece, 2014). Daarbij werd vermindering gevonden in de hyperactiviteit onder de kinderen.

Naast deze gerandomiseerde trials zijn er ook verschillende ongecontroleerde onderzoeken. Resultaten daarvan laten een veelbelovend beeld zien.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.