Afbouwonderzoek

Aanleiding

Antidepressiva worden voorgeschreven bij een matige of ernstige depressie, bij angst- en paniekklachten of burn out. Wanneer patiënten zich beter voelen is het meestal niet noodzakelijk de medicatie lang te blijven gebruiken. De Richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG)  adviseren om 6 maanden na herstel van een eerste depressie de antidepressiva af te bouwen. Na meerdere depressies wordt geadviseerd na 1-2 jaar geleidelijk te stoppen en na een angststoornis na 6-12 maanden. Echter stoppen met de antidepressieve medicatie wordt door een deel van de patiënten als lastig ervaren en er is nog weinig kennis over begeleiding hierbij beschikbaar.

Doel

Inzicht verkrijgen hoe patiënten in de huisartsenpraktijk die hun antidepressiva zouden kunnen stoppen onder meer kunnen worden geholpen bij het afbouwen van de medicatie.

Doelgroep

Volwassen patiënten in de huisartsenpraktijk die langer dan 9 maanden antidepressiva gebruiken.

Methode

Het onderzoeksteam vraagt aan huisartsen om hun patiënten hiervoor uit te nodigen. Patiënten krijgen een uitnodigingsbrief en kunnen hun belangstelling doorgeven aan het onderzoeksteam. Zowel patiënten als huisartsen als de praktijkondersteuners (POH-GGZ) krijgen documentatie en ondersteuning aangeboden in het begeleiden van het afbouwtraject.

Periode

Het onderzoek is in 2017 gestart en in augustus 2019 afgesloten voor deelname, hierna worden analyses en publicaties gedaan.

Organisatie/onderzoekers

Psycholoog en coördinator van het onderzoek is Carolien Wentink.

Meer informatie

Deelname aan het onderzoek is gesloten.

Binnen het onderzoek zijn verschillende informatiematerialen gemaakt die we hierbij vrij ter beschikking stellen:

– Patiëntfolder Afbouw van antidepressiva

– Keuzehulp Afbouw van antidepressiva

– Antidepressiva Afbouwprotocol (suggesties voor afbouwschema’s)

– Globale leidraad bij de afbouw van antidepressiva door de POH-GGZ

Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Carolien Wentink per mail via Carolien.Wentink@radboudumc.nl of telefonisch via 024–3610405 / 0653395683

Onderzoekers

Carolien Wentink

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.