Nieuws

Nieuw project implementatie Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Uitkomsten van onderzoeken komen te vaak niet of pas heel laat terecht in de behandelpraktijk. Doel van dit project is het toegankelijker maken van mindfulness based cognitive therapy (MBCT) voor depressieve cliënten van Pro Persona Nijmegen. Aan de ene kant gaan we behandelaren informeren voor wie MBCT geschikt is en welke praktische stappen nodig zijn om cliënten te verwijzen. Aan de andere kant gaan we verder onderzoek doen naar MBCT in de praktijk. Het project wordt uitgevoerd door Mira Cladder-Micus in opdracht van Pro Persona in samenwerking met het Radboudumc Centrum voor Mindfulness.
Hiervoor heeft het Innovatiefonds van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen een subsidie van € 16.155,- toegekend.

Bekijk HIER een filmje over het project.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.