Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Er is nog maar zeer beperkt onderzoek gedaan naar mindfulness based interventies (MBIs) voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, en daardoor zijn er nog geen reviews over dit onderwerp verschenen. Daarom is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de effecten van MBIs voor deze patiëntengroep. Er is een gerandomiseerde trial gedaan die keek naar de effecten van een Attentional Control Training (met mindfulness meditatie als huiswerk), en die vond geen effect  van de training op aandachtsproblemen (McMillan, Robertson et al. 2002). Een andere gerandomiseerde trial vond positieve effecten van MBSR op mentale vermoeidheid bij mensen met hersenletsel door een ongeval (Johansson, Bjuhr et al. 2012). Er is wel een review waaruit blijkt dat MBIs verschillende cognitieve functies (bv. aandacht, sommige aspecten van geheugen) kunnen verbeteren  bij gezonde mensen uit de algemene populatie (Chiesa, Calati et al. 2011).

Er is iets meer bewijs voor de effectiviteit van MBIs in het verminderen van depressieve symptomen bij mensen met hersenletsel (bijv. Bedard, Felteau et al. 2012), maar ook hier is nog geen review over verschenen, en hier kunnen dus ook nog geen sterke conclusies over getrokken worden.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.