Mindfulness voor studenten (MindRest)

Aanleiding

Studenten in een academische setting staan behoorlijk onder druk. Deadlines, tentamens en financiële zaken vragen constant de aandacht. Dit leidt ertoe dat een groot deel van de studenten stress-gerelateerde klachten ervaren, wat van invloed is op de academische prestaties en de kwaliteit van leven. Een manier die de laatste tijd veel aandacht krijgt om met stress-gerelateerde klachten om te gaan zijn de op mindfulness-gebaseerde interventies. Eerder onderzoek laat zien dat mindfulness kan helpen om angst- en spanningsklachten te voorkomen of te verminderen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) training effectief is in het verminderen van stress bij studenten die in hoge mate last hebben van stress-gerelateerde klachten. Daarnaast willen we beter begrijpen hoe en voor wie de MBSR werkt, om op deze manier stress-gerelateerde klachten bij studenten in de toekomst preventief te kunnen aanpakken en behandelen.

Doelgroep

Aan dit onderzoek zullen 120 studenten van de Radbouduniversiteit, het Radboudumc en de HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen deelnemen.

Methode

Dit onderzoek is een gerandomiseerde, met wachtlijst gecontroleerde studie. Na een aantal klinische, neurocognitieve en ecologische metingen zullen deelnemers over twee groepen verdeeld worden: een behandelgroep en wachtlijst-controlegroep. In de daaropvolgende twee maanden zullen de deelnemers in de behandelgroep een MBSR training volgen. Deelnemers in de wachtlijst-controlegroep krijgen niets aangeboden, zij zullen twee maanden moeten wachten. Daarna zal er een tweede meetmoment plaatsvinden. Uiteindelijk zal er een derde en laatste meetmoment drie maanden na de MBSR training plaatsvinden.

Periode

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc en vindt tussen juli 2020 en juni 2024 plaats bij het Donders Center for Cognitive Neuroimaging (DCCN) en het Radboudumc Centum voor Mindfulness (CvM).

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Nikos Kogias (PhD-student), Dirk Geurts (psychiater en post-doc onderzoeker), Florian Krause (post-doc onderzoeker), Erno Hermans (associate professor), en Anne Speckens (hoogleraar psychiatrie).

Meer informatie en aanmelden

Bekijk hiervoor de website van het MindReSt onderzoek

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Nikos Kogias:

Email: n.kogias@donders.ru.nl

 

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.