Nieuws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mindfulness training draagt bij aan de professionele ontwikkeling van artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS)

Het is bekend dat Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) effectief is in het verminderen van stress en vergroten van het welbevinden bij zorgprofessionals. Minder is bekend over mogelijke effecten van de training om het werk van AIOS.

Hanne Verweij van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness onderzocht de invloed van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) op de professionele ontwikkeling van AIOS door middel van een kwalitatieve studie. Dit onderzoek werd in September 2018 gepubliceerd in Adacemic Medicine.

In totaal warden 19 interviews afgenomen met AIOS die de MBSR training hebben gevolgd. Deze interviews werden vervolgens getranscribeerd en gecodeerd. De analyse van de data resulteerde in 5 thema’s (1) bewust van gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en gedrag; (2) zelfreflectie; (3) acceptatie en zonder oordeel; (4) veerkracht; (5) relatie met anderen. AIOS gaven aan dat hun bewustzijn en reflectief vermogen tijdens het werk was verbeterd door de MBSR training. Ook gaven ze aan beter in staat te zijn zichzelf en hun beperkingen te accepteren. Verder zeiden ze zich veerkrachtiger te voelen; ze waren beter in staat om met de stress op het werk om te gaan. Daarnaast gaven ze aan dat ze zich bewuster waren geworden van hoe ze communiceerden met collega’s en patiënten, ze vaker om hulp durfden te vragen bij collega’s en ook meer openstonden voor feedback van de opleider. Ook voelden ze meer compassie collega’s en patiënten. Deze studie laat zien dat MBSR kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van AIOS.

Dit onderzoek zijn uitgevoerd onder leiding van hoogleraar Psychiatrie Anne Speckens van het Radboudumc in samenwerking met Hiske van Ravesteijn, Toine Lagro (Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen) en Madelon van Hooff (Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen).

Lees hier over de publicatie in Academic Medicine

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.