Mindfulness bij IBD (MindIBD)

Aanleiding

De twee meest voorkomende inflammatoire darmziekten (IBD) zijn de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Veel patiënten met IBD ervaren stress en vermoeidheid en slapen slechter. Dit leidt vaak tot een slechtere kwaliteit van leven en verhoogde gezondheidszorgkosten. De huidige behandeling van IBD patiënten richt zich vooral op het voorkomen van nieuwe opvlammingen van de ziekte door middel van medicatie en operaties. De behandeling richt zich vaak nog niet op de stress en vermoeidheid die patiënten ervaren. Een aantal studies tonen veelbelovende resultaten van Mindfulness Based Cognitieve therapy (MBCT) bij IBD, waaronder vermindering van stress en een verbetering van de kwaliteit van leven. Door het aanbieden van MBCT aan mensen met IBD hopen we stress en vermoeidheid te verminderen en de kwaliteit van de slaap te verbeteren.

Doel

Onderzoeken of we door het aanbieden van Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) aan mensen met IBD stress en vermoeidheid kunnen verminderen en de kwaliteit van de slaap kunnen verbeteren. Verder onderzoeken we de kosteneffectiviteit en haalbaarheid van implementatie.

Methode

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Radboudumc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Rijnstate Ziekenhuis. Deelnemers zullen op basis van loting toegewezen worden aan één van de twee groepen; de gebruikelijke behandeling of de MBCT (waarbij de gebruikte behandeling blijft doorlopen). Op verschillende tijdstippen (start van onderzoek en na 3 ,6 ,9 en 12 maanden) zullen deelnemers verzocht worden een aantal vragenlijsten in te vullen, een kort telefonisch interview te hebben en bloed en ontlasting te laten contoleren. Ook zal er aan deelnemers gevraagd worden om op twee meetmomenten (start van onderzoek en na 3 maanden) gedurende 14 dagen een hoofdband te dragen tijdens de nachtrust. Hiermee wordt de kwaliteit van slaap gemeten. Tevens wordt ze gevraagd deze periode een Fitbit te dragen, om ook de slaap ook indirect te kunnen analyseren. Deelnemers geloot in de gebruikelijke behandeling worden na afloop van de studie alsnog uitgenodigd voor deelname aan MBCT. In totaal zullen ongeveer 136 mensen deelnemen aan het onderzoek.

Periode

Het onderzoek zal van oktober 2020 tot oktober 2024 uitgevoerd worden. De mindfulness trainingen zullen in september 2021 van start gaan.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Milou ter Avest (arts-onderzoeker), Annelieke van Velthoven (PhD-student), Marloes Huijbers (psycholoog en post-doc onderzoeker), Loes Nissen (MDL-arts) en Anne Speckens (hoogleraar psychiatrie). Daarnaast zijn verschillende externe instellingen bij het onderzoek betrokken, waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate, CWZ en het Donders Instituut.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Annelieke van Velthoven (annelieke.vanvelthoven@radboudumc.nl) of Milou ter Avest (milou.teravest@radboudumc.nl). 

T: 024-36 15447

 

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.