Kinderen en hun ouders

De populariteit van mindful parenting programma’s neemt toe. Deze programma’s zijn gebaseerd op MBSR en MBCT met een focus op de ouder-kind relatie. De bevindingen van een recent literatuuroverzicht laat zien dat mindful parenting interventies voor ouders leiden tot minder stressklachten en een groter emotioneel bewustzijn over hun kinderen bij ouders, en tot minder ADHD symptomen bij de kinderen (Townshend et al. 2016).

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.