Co-Mind

Samenvatting

Binnen het CO-MIND onderzoek worden de werkingsmechanismen van Mindfulness-Based Cognitieve Therapy (MBCT) en Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) in mensen met (terugkerende) depressie onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de rol van het maken van huiswerk op depressieve symptomen, alsmede en het samenspel tussen veranderingen in mindfulness/compassie en positief/negatief affect. Daarnaast, wordt onderzocht wie er precies baat heeft bij toewijzing van MBCT.

Resultaat

Mensen met meer depressieve klachten en rumineren (piekeren) en mensen met een lagere kwaliteit van leven bleken meer baat te hebben bij MBCT als toevoeging op gebruikelijke zorg.

Voorlopige resultaten laten verder zien dat mensen met meer depressieve klachten over het algemeen minder huiswerk verrichten, zowel tijdens MBCT als gedurende 1 jaar follow-up. Daarnaast lijkt het erop dat mindfulness en positief affect elkaar versterken gedurende MBCT.
Verwacht wordt dat binnen enkele maanden de overige resultaten beschikbaar zullen zijn.

Aanleiding

MBCT/MBCL is met name voor mensen met (terugkerende) depressie effectief gebleken. Echter, heeft men vaak last van restklachten en blijven terugval percentages relatief hoog. Om trainingen verder te kunnen ontwikkelen is het van belang om meer te weten te komen over die elementen die bijdragen aan de effectiviteit van een training. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken wie er specifiek baat hebben bij een training, zodat therapie op maat aangeboden kan worden.

Doelgroep

In huidig onderzoeksproject is gebruik gemaakt van data van verschillende onderzoeksprojecten van o.a. van Marloes Huijbers, Joël van Aalderen, Mira Cladder-Micus en Rhoda Schuling. Overall, betreft het data van personen met (terugkerende) depressie welke op verschillende universitaire centra en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland is verworven.

Methode

Door middel van structurele equation modelling (SEM) technieken worden de werkingsmechanismen van MBCT/MBCL onderzocht. Daarnaast is door middel van de QUalitative INteraction Trees (QUINT) methode onderzocht voor wie MBCT, een toegevoegde waarde heeft naast gebruikelijke zorg.

Periode

Het Co-MinD onderzoek is per 1 september 2017 gestart en zal naar verwachting eind augustus 2020 worden afgerond.

Organisatie/Onderzoekers

Promovenda: Marleen J. ter Avest
Co-promotoren: Marloes J. Huijbers & Corina U. Greven.
Promotoren: Anne E. M. Speckens & Philip Spinhoven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen ter Avest per mail via marleen.teravest@radboudumc.nl of telefonisch via 06-41503925.

Promotie Marleen ter Avest

Op 21 september 2021 verdedigde Marleen haar proefschrift getiteld “Mindfulness-Based Interventions for Depression: How does it work and for whom?”

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.