Mindfulness bij psychische klachten

Mindfulness is de bereidheid en het vermogen om op een vergelijkbare manier aanwezig te zijn bij alle gebeurtenissen en ervaringen, of ze nou prettig of onprettig zijn, met vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en onderscheidingsvermogen.

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken.
Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens of emoties en lichamelijke gewaarwordingen.

U leert om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan voor het maken van andere keuzes. In plaats van u te laten leiden door negatieve gedachten of sombere gevoelens kan er ruimte ontstaan om dat niet te doen. Een grotere keuzevrijheid biedt een betere kwaliteit van leven.

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht. De ervaringen aan de hand van deze oefeningen worden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie over stemmingsklachten, zelfzorg en preventie van terugval in depressie. De training bestaat uit 8 sessies die wekelijks gegeven worden. Een sessie duurt 2,5 uur. Tegen het einde van de training (meestal na sessie 6) vindt er ook een stiltedag (oefendag) plaats. Na iedere sessie wordt er huiswerk opgegeven, zodat u thuis kunt oefenen met in de training aangereikte stof. Het doen van het huiswerk is een essentieel onderdeel van de training, omdat er alleen op die manier met het richten van de aandacht geoefend kan worden.

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten. Daarnaast leert u emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken. Ook krijgt u handvatten aangereikt om enerzijds een op handen zijnde terugval sneller te signaleren en deze mogelijk tijdig af te wenden. Anderzijds, als een terugval toch doorzet, om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat ‘wijs’ is.

Mensen die lijden aan (recidiverende) depressie, angststoornis, somatoforme stoornis, AD(H)D, autisme, bipolaire stoornissen. Op indicatie ook andere psychiatrische stoornissen, verklaarde dan wel onverklaarde lichamelijke klachten. Voor de volgende doelgroepen is er een aangepaste variant van de training:

U kunt deelnemen aan deze training als u 18 jaar of ouder bent.

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.
Let op: Indien u niet op een afspraak bij het Radboudumc. verschijnt of niet op tijd afzegt (minimaal 24 uur van te voren) wordt hiervoor een rekening gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en u krijgt het geld niet terug van uw zorgverzekering. Meer informatie over kosten van zorg kunt u vinden op de website van het Radboudumc.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Augustus 2021

Maandagmorgen van 10.00 – 12.30 uur
Trainer: Daphne Uphof
Data: 30 augustus, 6, 13, 20, 27 september, 1, 11 en 18 oktober.
Stiltedag: zaterdag 9 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Dinsdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur (+ lich. kl.)
Trainer: Renée Metzemaekers
Data: 31 augustus, 7, 14, 21, 28 september, 5, 12 en 19 oktober 
Stiltedag: zaterdag 9 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Dinsdagmiddag van 12.15 – 14.45 uur
Trainer: Remke Smeekens
Data: 31 augustus, 7, 14, 21, 28 september, 5, 12 en 19 oktober
Stiltedag: zondag 10 oktober van 10.00 – 16.00 uur

September 2021

Donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur
Trainer: Karen Lathouwers
Data: 2, 9, 16, 23, 30 september, 7, 14 en 21 oktober
Stiltedag: zaterdag 3 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Voor deelname aan deze training hebt u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc.

Na aanmelding ontvangt u per post een formulier persoonsgegevens. Na retour ontvangst van dit formulier én de verwijsbrief wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (duur circa 2 uur, inclusief 30 minuten supervisie van een psychiater). Tijdens dit intakegesprek zal samen met u worden besproken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.