Mindfulness bij de bipolaire stoornis (Balans)

Aanleiding

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een ernstig en chronisch beloop, waarbij patiënten last hebben van terugkerende depressieve, (hypo)manische en/of gemengde episoden, waarbij zij soms ook last kunnen hebben van psychotische kenmerken. Op dit moment is medicatie de meest voorkomende behandeling bij de bipolaire stoornis. Uit onderzoek blijkt dat medicatie effectief is, maar desondanks hebben nog altijd meer dan 60% van de patiënten last van terugkerende symptomen en episoden. Daarnaast blijkt dat veel patiënten liever geen medicatie slikken, mede doordat er vervelende bijwerkingen kunnen optreden. Er lijkt een behoefte te zijn aan aanvullende, psychologische behandelingen. Een van deze psychologische behandeling is op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Eerdere onderzoeken tonen veelbelovende resultaten van MBCT bij de bipolaire stoornis, waaronder verbeteringen van depressieve en angstklachten en een verbetering in het algeheel functioneren.

Doel

Het doel van het Balans-onderzoek is om te onderzoeken of MBCT een goede aanvulling is op het bestaande behandelaanbod. Hierbij zullen we onder andere kijken naar stemmingsklachten (depressie en manie), angstklachten, terugval en kwaliteit van leven. Ook onderzoeken we de kosteneffectiviteit.

Doelgroep

Volwassenen met een bipolaire stoornis
(type I of II).

Methode

Deelnemers werden op basis van een loting toegewezen worden aan één van twee groepen; de gebruikelijke behandeling of de MBCT (waarbij de gebruikte behandeling blijft doorlopen). Op
verschillende tijdstippen (start onderzoek en na 3, 6, 9, 12 en 15 maanden) werden vragenlijsten en interviews afgenomen. Deelnemers geloot in de gebruikelijke behandeling werden na afloop van het onderzoek alsnog uitgenodigd voor deelname aan MBCT. In totaal zijn 144 deelnemers geïncludeerd in het onderzoek.

Periode

De inclusieperiode van dit onderzoek liep van mei 2018 tot februari 2020. De laatste metingen zullen in mei 2021 plaatsvinden, waarna de data geanalyseerd gaat worden. Naar verwachting zullen de resultaten in het najaar van 2021 bekend gemaakt worden.

Organisatie/onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Imke Hanssen (psycholoog en junior onderzoeker), Marloes Huijbers (psycholoog en post-doc onderzoeker) en Anne Speckens (hoogleraar psychiatrie). Daarnaast zijn verschillende externe instellingen bij het onderzoek betrokken, waaronder Altrecht, Dimence, ProPersona (locaties Nijmegen en Arnhem), PsyQ (locaties Rotterdam, Den Haag en Maastricht), en Lentis.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Imke Hanssen:
E: Imke.Hanssen@radboudumc.nl
T: 024 – 361 46 08

W: www.balans-onderzoek.nl

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.