Mindfulness bij AD(H)D

Mindfulness is de bereidheid u met mildheid en nieuwsgierigheid open te stellen voor uw ervaring. Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens of emoties en lichamelijke gewaarwordingen. De training leert u bewuster stil te staan bij uw ervaring van het hier en nu en deze niet te veroordelen.

 Mensen met AD(H)D ervaren vaak veel onrust in hun hoofd en zijn erg gevoelig voor allerlei prikkels. Daardoor wordt de concentratie verstoord en ervaren zij vaak problemen met het beginnen of afmaken van taken, omdat er zoveel afleiding is. Door meer bewust te worden van wat er gaande is, kan er ruimte ontstaan om opkomende impulsen op te merken, maar er simpelweg voor kiezen om deze niet te volgen. Hierdoor ontstaat een grotere keuzevrijheid en wordt men minder geleid door de automatische piloot en dat verbetert de kwaliteit van leven.

Binnentuin

Er wordt geoefend met allerlei aandachtsoefeningen, zoals de bodyscan, zitten in aandacht en lichamelijke oefeningen, maar ook met kortere oefeningen zoals de ademruimte en het doen van routine activiteiten met aandacht. De ervaringen aan de hand van deze oefeningen worden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie over AD(H)D-klachten, zelfzorg en preventie van terugval m.b.t. de AD(H)D-klachten. De training bestaat uit 8 sessies die wekelijks gegeven worden. Een sessie duurt 2,5 uur. Tegen het einde van de training (meestal na sessie 6) vindt er ook een stiltedag (oefendag) plaats. Na iedere sessie wordt er huiswerk opgegeven, zodat u thuis kunt oefenen met in de training aangereikte stof. Het doen van het huiswerk is een essentieel onderdeel van de training, omdat er alleen op die manier met het richten van de aandacht geoefend kan worden. Bij het huiswerk wordt er ook aandacht besteed aan wat de deelnemer zou kunnen inzetten aan steun, structuur of strategieën om ook daadwerkelijk met de oefenstof thuis bezig te kunnen zijn.

U leert met aandacht anders om te gaan met onplezierige gedachten, gevoelens en lichamelijke klachten, die even goed bij mensen met AD(H)D voorkomen, maar ook leert u anders omgaan met de meer specifieke AD(H)D-klachten U leert emoties meer toe te staan in plaats van deze te onderdrukken. U krijgt handvatten aangereikt om meer zicht te krijgen op de chaos in uw hoofd (de alsmaar opkomende gedachten) en de ervaren onrust in het lichaam en de daarmee samenhangende gevoelens. Door van een afstandje te leren kijken, kunt u bepalen welke impuls u zou willen volgen en welke juist niet gevolgd hoeft te worden. Hierdoor kunt u meer rust gaan ervaren en andere keuzes maken die meer helpend zijn.

Maart 2023 (VOL)

Mei 2023

MBCT ADHD maandagochtend: start maandag 22 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli van 10.00 – 12.30 uur. Zondag 2 juli stiltedag van 10.15 – 16.15 uur.

Deze training is afgeleid van de mindfulness basistraining en is meertoegespitst op mensen met
AD(H)D-klachten. U kunt deelnemen aan deze training als u 18 jaar of ouder bent.

De indicatiestelling wordt vergoed door de zorgverzekeraar met uitzondering van uw eigen risico. Bij psychiatrische aandoeningen wordt de training vergoed, mits er ook andere behandelingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben in het kader van dezelfde zorgvraag.
Let op: Indien u niet op een afspraak bij het Radboudumc. verschijnt of niet op tijd afzegt (minimaal 24 uur van te voren) wordt hiervoor een rekening gestuurd. Deze rekening moet u zelf betalen en u krijgt het geld niet terug van uw zorgverzekering. Meer informatie over kosten van zorg kunt u vinden op de website van het Radboudumc.

Alle behandelingen die in 2021 zijn gestart, moeten uiterlijk 31 december 2021 administratief worden afgesloten. Dit heeft te maken met het nieuwe bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel, dat vanaf 1 januari 2022 zal gelden. Vanaf het nieuwe jaar geldt weer een nieuw eigen risico. Bekijk de patiëntfolder van het Zorgprestatiemodel.

Voor deelname aan deze training hebt u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, hoofdbehandelaar met AGB code of een interne verwijzing van uw behandelend arts van het Radboudumc. Na aanmelding ontvangt u per post een formulier persoonsgegevens. Na retour ontvangst van dit formulier én de verwijsbrief wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (duur circa 2 uur, inclusief 30 minuten supervisie van een psychiater). Tijdens dit intakegesprek zal samen met u worden besproken of deelname aan de training voor u een mogelijkheid is.

De plaatsing in trainingsgroepen is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, geschiktheid en beschikbare capaciteit.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.