Vera Scheepbouwer

Vera Scheepbouwer

Onderzoeker

Vera onderzoekt de werkingsmechanismen van mindfulness en compassie bij mensen met een stemmingsstoornis.

Samen met Imke Hanssen bevestigde zij dat je ook moeilijke of ongewenste ervaringen kan door maken tijdens een mindfulness training, zoals heftige emoties van angst, verdriet of somberheid. Deze moeilijke of ongewenste ervaringen leidden in de onderzochte groep van 72 mensen met een bipolaire stoornis, niet tot ernstig lijden en ook niet tot beperkingen in functioneren. Meer dan de helft van de onderzochte mensen gaven zelfs aan, dat deze moeilijke ervaringen juist bijdroegen aan het ontwikkelen van mindfulness vaardigheden.

Momenteel werkt Vera hierop voort, door te onderzoeken of vermijding van ongewenste ervaringen het effect van compassie kan verhinderen/verminderen, maar indien deze vermijding doorbroken wordt tijdens de training, of dat het effect van compassie juist deels zou kunnen verklaren.

Ook exploreert zij of mensen met een depressie zichzelf anders beschrijven na een compassie training door middel van interviews met deelnemers.

Verder verzamelt zij voor enkele jaren vragenlijsten van reguliere patiënten die een training doen op het Centrum voor Mindfulness, zodat zij kan onderzoeken of werkingsmechanismen die in onderzoek setting reeds zijn aangetoond, ook gevonden worden in de reguliere zorg. Gezien een deel van de vragenlijsten wekelijks wordt afgenomen, kan het ontwikkel beloop van deze werkingsmechanismen nauwkeuriger bestudeerd worden dan meestal wordt gedaan.

Naast haar werk als onderzoeker op het Centrum voor Mindfulness, is Vera arts in opleiding tot psychiater in het Radboudumc en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, afdeling Psychotherapie.

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.