Jelle Lubbers

Jelle Lubbers

Onderzoeker

Jelle onderzoekt de werkingsmechanismen van MBCT bij mensen met recidiverende of chronische depressie. Hierbij richt hij zich met name op de rol van herhaalde negatieve gedachtes (rumineren), zoals piekeren. Hij zal onderzoeken of MBCT het piekeren verminderd, en of via dit effect op piekeren ook de negatieve klachten afnemen. Daarnaast zal hij bepalen of mensen die voor de MBCT meer piekeren meer baat hebben bij de therapie. Dit alles met uiteindelijke doel de therapie voor deze groep mensen te optimaliseren en om te kunnen voorspellen voor welke mensen de therapie het beste werkt.

CogMind

Werkingsmechanisme van mindfulness bij mensen met (terugkerende) depressie

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.