Landelijk Mindfulness Symposium 2021

Na een succesvol Landelijk Mindfulness Symposium (online) in oktober jl., organiseert het Radboudumc Centrum voor Mindfulness met veel enthousiasme ook dit jaar weer het Landelijk Mindfulness Symposium op vrijdag 1 oktober 2021 in Nijmegen.


Trainers zien tijdens de (groeps)trainingen veelal witte deelnemers afkomstig uit de midden – en/of hoge klassen. Hoe kunnen we mindfulness in onze huidige samenleving inclusiever maken? En hoe kunnen we als professionals een veilige omgeving creëren voor iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond, leeftijd of seksualiteit? Vragen die we met elkaar zullen onderzoeken en bespreken tijdens het Landelijk Mindfulness Symposium.

Zowel in het ochtendprogramma als in het middagprogramma (workshops) schenken wij aandacht aan dit thema.

Als eerste verwelkomen we Meera Bahu. Vanuit haar ervaringen als senior psychotherapeut en mindfulnesstrainer zal zij tijdens deze keynote haar ervaringen delen bij het ontwikkelen en aanbieden van mindfulness training aangepast naar getraumatiseerde deelnemers van verschillende culturele achtergronden en minderheden.

Vervolgens zal Rachel Lilley, in haar keynote ervaringen delen over haar onderzoek dat zich richt op het samenbrengen van gedragsinzichten en mindfulness om zo (politiek) beleid en grootschalige verandering te ondersteunen en te werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld.

Na de pauze zal Maria van den Muijsenbergh iets vertellen over hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van kwetsbare groepen en haar bijdrage in diverse onderzoeksprojecten om mindfulness als interventie in te zetten bij laaggeletterde, migranten en sociaal kwetsbaren.

Meera Bahu

Senior psychotherapeut en mindfulness trainer, werkzaam bij Camden and Islington NHS Foundation Trust in Londen. 

Rachel Lilley

Senior onderzoeker, mindfulnesstrainer, adviseur. Verbonden aan de universiteit van Oxford (UK) en de universiteit van Aberystwyth (UK).

Maria van den Muijsenbergh

Bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg, huisarts en onderzoeker. Verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen en het landelijk expertisecentrum Pharos.

Ochtendprogramma: “Mindfulness en diversiteit”

09.15 – 10.00 uur | Ontvangst gasten in De Lindenberg

10.00 – 10.30 uur | Meera Bahu – Mindfulness-based programme to work with anxiety and depression in traumatised clients from Black, Asian and minority ethnic communities

10.30 – 11.00 uur | Rachel Lilley – How can mindfulness be used to address wicked problems such as climate change and social inequiality? 

11.00 – 11.30 uur | Koffie-/theepauze

11.30 – 12.00 uur | Maria van den Muijsenbergh – Mindful inclusion

12.00 – 12.30 uur | Paneldiscussie tussen sprekers en met de zaal, o.l.v. Anne Speckens

12.30 – 12.45 uur | 1-minute posterpresentaties

12.45 – 14.00 uur | Lunchpauze + posterpresentaties


Middagprogramma

In de middag zullen diverse workshops worden gegeven. Zodra de workshops definitief zijn worden ze toegevoegd aan dit programma. Naast de workshops kunnen deelnemers er ook voor kiezen om deel te nemen aan de wetenschapssymposia. Tijdens deze symposia presenteren (jonge) wetenschappers uit de hele Benelux hun onderzoek. Het kan hierbij gaan om resultaten van mindfulnesstoepassingen bij diverse doelgroepen, maar ook om kwalitatieve gegevens over ervaringen van deelnemers of onderzoek naar implementatie van mindfulness. Er zullen zowel Nederlandse als Engelse wetenschapssymposia zijn.

14.00 – 15.15 uur | Workshops ronde 1 + wetenschapssymposia ronde 1:


15.15 – 15.45 uur | Koffie-/theepauze

15.45 – 17.00 uur | Workshops ronde 2 + wetenschapssymposia ronde 2:

17.00 – 17.15 uur | Plenaire afsluiting

17.15 uur | Napraten + drankje in foyer

Praktische informatie

Mindfulnesstrainers, psychologen, psychiaters, cognitief gedragstherapeuten, vaktherapeuten, wetenschappelijk onderzoekers, professionals in de gezondheidzorg en onderwijs met een affiniteit voor Mindfulness in Nederland en België.

Lindenberg Cultuurhuis
Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen

Vrijdag 1 oktober 2021 van 09.30 – 17.15 uur

Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen omtrent de corona maatregelen en testevents op de voet en hopen van harte dat we in oktober iedereen live op locatie mogen ontvangen zonder de beperkte 1,5 meter regel. Begin juli zal i.v.m. organisatorische redenen besloten worden of het symposium fysiek of online zal plaatsvinden. Wij zullen dit besluit baseren op de dan geldende maatregelen. U kunt bij de inschrijving kenbaar maken in welke vorm u wilt deelnemen.  

Regulier tarief: €165,-
(ex)-opleidelingen Radboudumc CvM: €155,-
Leden VMBN/VVM/MOMENT: €155,-
PhD’s / (sr) onderzoekers: €155,- (50% reductie indien bijdrage in de vorm van presentatie of poster)

Het onderzoekerstarief wordt alleen toegekend indien de onderzoeker ook minimaal 1 wetenschapssymposium bezoekt.

Bovenstaande tarieven zijn op basis van fysieke deelname en zijn inclusief lunch, koffie/thee en twee consumptiemunten na afloop)

Regulier tarief: €75,-
(ex)-opleidelingen
Radboudumc CvM: €65,-
Leden VMBN/VVM/MOMENT: €65,-
PhD’s / (sr) onderzoekers: €65,- (50% reductie indien bijdrage in de vorm van presentatie of poster)

Het onderzoekerstarief wordt alleen toegekend indien de onderzoeker ook minimaal 1 wetenschapssymposium bezoekt.

Bovenstaande tarieven zijn op basis van online deelname mocht de organisatie hiertoe moeten besluiten begin juli 2021.

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een een bevestigingsmail met daarin de keuze van uw workshops. Medio juni worden de facturen per post verzonden. 

Bij annulering vóór 01-09-2021 worden de deelnamekosten minus de administratiekosten € 35,- gerestitueerd. Bij annulering na 01-09-2021 vindt geen restitutie plaats.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het Centrum voor Mindfulness via mindfulness@radboudumc.nl / 024 361 46 08

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.