Nieuws

Promotie Nienke Siebelink | Maandag 17 januari 14.30 uur

Op maandag 17 januari om 14.30 uur precies verdedigt Nienke Siebelink haar proefschrift getiteld ‘Mindfulness-based intervention for children with ADHD’. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze plechtigeheid online bij te wonen via www.ru.nl/aula/livestream

Samenvatting

De gebruikelijke zorg bij ADHD is niet voor alle kinderen toereikend en veel gezinnen ervaren na behandeling resterende beperkingen. Op mindfulness gebaseerde interventies (MBI’s) zijn veelbelovend bij ADHD omdat het zich richt op het trainen van zelfregulatie (sturen van de aandacht, emotieregulatie en zelfbewustzijn), en familie-MBI richt zich daarbij op ouderschap en (mentale) gezondheid van ouders. Met behulp van relatief rigoureuze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, heeft dit proefschrift tot doel ons begrip van de toepasbaarheid en effecten van mindfulness in de behandeling van ADHD bij kinderen te vergroten. 

Ten eerste toonden onze resultaten op basis van tweelingonderzoek dat de fenotypische en genetische overlap tussen ADHD- en mindfulness-kenmerken klein was, en beide kenmerken (ook) los van elkaar samenhingen met tevredenheid met het leven. Ten tweede onderzochten we de effectiviteit van een 8-weekse familie-MBI (MYmind) voor kinderen (8-16 jaar) met resterende ADHD-symptomen en hun ouders. In vergelijking met enkel gebruikelijke zorg bleek de toevoeging van MYmind niet beter in het vergroten van zelfcontrole van kinderen met ADHD (hoofd-analyse). Een relevant deel van de kinderen vertoonde echter wel betekenisvolle positieve effecten na de MBI, en grotere behandeleffecten werden gevonden bij ouders, ook op de langere termijn. Ten derde, vraaggesprekken met MYmind-deelnemers en -trainers lieten zien dat een verscheidenheid aan positieve behandeleffecten werd ervaren, ook voorbij ADHD-gerelateerde effecten. Verder gaven we aanbevelingen met betrekking tot MYmind-deelnemers, -kenmerken, -trainers en -evaluatie. Dit proefschrift laat zien dat een MBI een waardevolle aanvulling kan zijn op de gevestigde zorg voor gezinnen met een kind met ADHD.

Download het proefschrift Mindfulness-Based intervention for children with ADHD.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.