Nieuws

Promotie Imke Hanssen | Vrijdag 8 juli 12.30 uur

Imke Hanssen heeft onder supervisie van prof. dr. A.E.M. Speckens, prof. dr. R.W. Kupka, dr. M.J. Huijbers en dr. E. Regeer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Mindfulness Based Cognitieve Therapie voor mensen met een bipolaire stoornis.

Het Balans-onderzoek

Ondanks verschillende behandelopties ervaart een groot deel van de patiënten met een bipolaire stoornis significante restklachten die het dagelijks functioneren belemmeren. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) is mogelijk van toegevoegde waarde in de behandeling van de bipolaire stoornis. In een gerandomiseerd onderzoek laten de resultaten zien dat MBCT niet effectief is voor alle patiënten met een bipolaire stoornis, maar dat patiënten met meer depressieve klachten en meer problemen in het functioneren wel baat hebben bij MBCT. Daarnaast blijkt dat MBCT een haalbare en acceptabele behandeloptie is voor de bipolaire stoornis. Uit de resultaten blijkt echter ook dat het ervaren van negatieve effecten tijdens de MBCT regelmatig voorkomt. Hoewel achteraf meer dan de helft van de patiënten aangaf dat de negatieve effecten uiteindelijk therapeutisch waren, is het belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden in de klinische praktijk en vervolgonderzoek.

Promotie

Op vrijdag 8 juli 2022 om 12.30 uur precies verdedigt Imke Hanssen haar proefschrift getiteld ‘In search of balance – Mindfulness-Based Cognitive Therapy for bipolar disorder’

Alle geïnteresseerden zijn van hart welkom om deze plechtigheid bij te wonen in de Academiezaal Aula van de Radboud Universiteit (Comeniuslaan 2 in Nijmegen).

Wil je meer weten over het balans-onderzoek? Bekijk dan deze informatiepagina.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.