Nieuws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Monitor en visierapport mindfulnessveld Nederland

Afgelopen vrijdag zijn de resultaten van de eerste Landelijke Monitor Mindfulnesstrainers gepresenteerd tijdens het Landelijk Mindfulness Symposium in Nijmegen. Graag delen wij, See True Mindfulnesstrainingen, het Centrum voor Mindfulness Amsterdam en het Radboudumc Centrum voor Mindfulness, de resultaten via deze weg met jou.

In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan twee rapporten die we jullie hierbij aanbieden: de Landelijke Monitor Mindfulness­trainers 2019 en het visierapport Ontwikkeling en Innovatie van het Mindfulnessveld in Nederland. De monitor, waaraan 630 trainers hebben deelgenomen, geeft een boeiend overzicht van de stand van het vak, met tal van nieuwe en soms verrassende inzichten. In het visierapport verbreden we de analyse en doen we aanbevelingen voor mindfulness in Nederland en het trainersvak.

Analyse en visie leiden gezamenlijk tot drie nauw samenhangende hoofdlijnen waarlangs de positie van mindfulness en van de trainers die het overdragen versterkt kan worden:

  1. De maatschappelijke inbedding verstevigen.
  2. Het trainersvak versterken.
  3. De beleidsvorming herstructureren.

In het rapport Ontwikkeling en Innovatie van het Mindfulnessveld in Nederland doen wij een reeks aanbevelingen die behulpzaam kunnen zijn de gewenste vernieuwing ter realiseren, en waarover wij graag in gesprek gaan met alle betrokkenen.

We hopen dat iedereen in het veld onbevangen met elkaar in gesprek zal gaan en blijven, en de krachten te bundelen.

Zo ontwikkelen en innoveren we naar een verdere professionalisering en grotere effectiviteit van ons beroepsveld in de samenleving. Om daarmee het werk van de trainers, die zoveel voldoening halen uit hun werk maar zich soms wat alleen voelen daarin, te ondersteunen. En vooral om de potentie van mindfulness tot zijn recht te laten komen in de Nederlandse samenleving.

De rapporten kun je hier downloaden:

 

 

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.