Nieuws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mindfulness symposium tijdens voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Afgelopen woensdag verzorgden verschillende onderzoekers van het Centrum voor Mindfulness gezamenlijk een symposium bij het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in Maastricht. Mindfulness neemt een groeiende rol in binnen de psychiatrie, en de symposium zaal zat dan ook vol psychiaters en andere medewerkers in de psychiatrie die hierover meer wilden weten.

Het symposium startte met een bijdrage van promovendus Félix Compen over Routine Outcome Monitoring (ROM) binnen het Centrum voor Mindfulness. Met de ROM worden de vragenlijsten bedoeld die patiënten voorafgaand en na afloop van hun mindfulness training invullen. Félix vertelde dat patiënten na afloop van een mindfulness training minder depressieve klachten rapporteerden. Het volgende praatje van Imke Hanssen sloot hier naadloos bij aan. Zij concludeerde dat patiënten met een bipolaire stoornis evenveel in klachten verminderen na het volgen van een mindfulness training, als mensen met een depressieve stoornis. Om dit nog beter te onderzoeken, is Imke momenteel bezig met een grootschalig onderzoek naar mindfulness voor mensen met een bipolaire stoornis (Balans onderzoek).

Het volgende onderwerp binnen het symposium waren de werkingsmechanismen van mindfulness. Promovendus Marleen ter Avest concludeerde in haar praatje dat positief affect (gevoel) een veelbelovend werkingsmechanisme voor mindfulness bij depressieve patiënten lijkt. Zij keek ook naar negatief affect, maar vond daar minder bewijs voor. Dat was anders voor kankerpatiënten, zo bleek uit het verhaal van Linda Cillessen. Zij concludeerde dat kankerpatiënten op korte termijn stijgen in hun negatieve affect tijdens mindfulness training. Dit kan komen doordat mindfulness gevoelens kan blootleggen die eerder weggedrukt werden. Vervolgens, op de lange termijn, hadden deze patiënten juist minder last van negatief affect. Psychiater Dirk Geurts nam het podium voor het laatste praatje, waarbij het publiek aan het werk werd gezet en zelf deelnam aan een geheugentaak. Dirk concludeerde dat mentale gezondheid stijgt tijdens mindfulness training voor ADHD patiënten, en dat dit verklaard kan worden doordat zij meer zelfcompassie, vriendelijkheid voor zichzelf, ervaren. Ook dalen ADHD klachten tijdens mindfulness, en er zijn aanwijzingen dat dit verklaard wordt doordat patiënten zichzelf beter kunnen remmen in een computer taak. De resultaten suggereren dat mindfulness gedragsmatige remming met name versterkt als er zijn signalen zijn die negativiteit voorspellen.

Morgen (vrijdag 5-4-2019) zal mindfulness opnieuw in de aandacht staan op het psychiatrie congres. Professor Anne Speckens zal samen met Dirk Geurts een workshop verzorgen over de werkzaamheid, werkingsmechanismen en indicatiestelling van mindfulness in de psychiatrie. In de workshop zullen ook een aantal mindfulness oefeningen verzorgd worden.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.