Nieuws

Mindfulness als nazorg bij kanker

Op 11 september 2020 kopte het Algemeen Dagblad dat er bijna één miljoen mensen in Nederland zijn die kanker hebben gehad, maar dat het ontbreekt aan goede nazorg voor hen. Een actieplan voor betere nazorg moet worden opgesteld, en mindfulness kan daarin een plek innemen.

Van de bijna één miljoen mensen die kanker hebben gehad, heeft een aanzienlijk deel last van de gevolgen; één op de vier is ernstig vermoeid, en minstens één op de drie heeft last van psychische klachten zoals depressie of angst, en specifiek angst voor de terugkeer van kanker. Daarnaast of daardoor kunnen problemen ontstaan met werk of relaties.

Zoals ook in het artikel beschreven staat, zou mindfulness voor een deel van deze mensen passende nazorg kunnen zijn. Binnen het Centrum voor Mindfulness zijn onderzoeken gedaan naar mindfulness voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad. Mindfulness blijkt behulpzaam in het verminderen van angst of depressie, ook als dat online wordt aangeboden (klik).

Momenteel ontwikkelt het Centrum voor Mindfulness twee nieuwe mindfulness interventies voor mensen die kanker hebben gehad. Een eerste variant is blended mindfulness, bestaande uit groepsbijeenkomsten met een trainer, en individuele online sessies die zelf doorlopen kunnen worden. Een tweede variant is online mindfulness, die volledig bestaat uit individuele online sessies welke zonder begeleiding van een trainer gedaan worden. Een virtuele coach neemt de deelnemers dan mee door het programma met automatische feedback op basis van persoonlijke ervaringen. Waar de blended mindfulness zich leent voor mensen met ernstigere klachten, kan de volledige online versie makkelijk landelijk uitgerold worden, zodat iedereen die wil, daar ook gebruik van kan maken.

Vanaf 2021 gaan wij de blended en online mindfulness interventies voor mensen met kanker testen in een groot onderzoek, het Buddy project, gefinancierd door KWF. Meer weten over het Buddy project? Klik dan hier.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.