Nieuws

Het Radboudumc CvM bij het voorjaarscongres van de NVvP | 11 t/m 13 mei 2022

Tijdens dit lustrumjaar wordt er bij het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stilgestaan bij ons verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrie. Er zullen 5 vergezichten als rode draad weer terugkomen tijdens het congres, waaronder Team Based Science.

Hierbinnen verzorgen wij op vrijdag 13 mei van 08.30 – 10.00 uur een symposium getiteld:

15 jaar Team Based Science: onderzoek naar mindfulness based interventies bij patiënten met stemmingsstoornissen

Sinds 2006 wordt er vanuit het Radboud Centrum voor Mindfulness onderzoek gedaan naar mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT). We werken daarbij in toenemende mate samen met diverse disciplines, zoals ook het contemplatieve onderzoeksveld van nature multidisciplinair is met interesse vanuit de psychiatrie, psychologie, neurowetenschappen, filosofie, sociologie, etc. De presentaties in dit symposium laten onderzoeksprojecten zien die zijn uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, farmacologen, methodologen, neurowetenschappers, experts op het gebied van kosten-effectiviteit, en nationale collega-psychiaters met expertise in de bipolaire stoornissen.

In de loop van de jaren is de focus van ons onderzoek daarom sterk verbreed: van de specifieke doelgroep patiënten met terugkerende depressies naar patiënten met uiteenlopende psychiatrische aandoeningen waaronder depressie (zowel huidig als in remissie), bipolaire stoornissen, angststoornissen, ADHD, en somatisch-symptoomstoornis. Behalve een verbreding heeft er ook verdieping plaatsgevonden, waarbij ons onderzoek zich ook is gaan richten op de werkingsmechanismen en neurowetenschappelijke kanten van mindfulness- en compassie-gebaseerde interventies. Door steeds vanuit een andere invalshoek te kijken, ontstaat er een scherper beeld van wat MBCT te bieden heeft aan patiënten met stemmingsstoornissen, en welke factoren een rol spelen in het al dan niet slagen daarvan.

Tijdens dit symposium nemen we u graag mee in de ontwikkeling van vijftien jaar team-based science en delen we graag de inzichten die dit heeft voortgebracht.


Programma symposium


Meer informatie

Verdere informatie over het voorjaarscongres van de NVvP, zoals het volledige programma, de abstracts en praktische informatie zoals inschrijving & registratie en kun je vinden op de website van het voorjaarscongres.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.