Nieuws

De toegevoegde waarde van compassietraining

Op 27 januari 2021 is Rhoda Schuling gepromoveerd op het thema compassie bij depressie, een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek waarin de toegevoegde waarde van ‘mindfulness-based compassionate living’ (MBCL) bij 122 mensen met terugkerende depressies werd onderzocht. Binnen het onderzoeksproject heeft Rhoda ook interviews gehouden met 22 van de deelnemers, en hen gevraagd wat voor toegevoegde waarde zij hebben ervaren. Er kwamen 4 thema’s voort uit deze interviews: 1) het fundament van vriendelijkheid, 2) blootstelling aan het moeilijke, 3) “empowerment” en 4) gedeelde menselijkheid. Ze beschreven de geleerde vaardigheden als direct toepasbaar in het dagelijkse leven. In het bijzonder leek MBCL deelnemers in staat te stellen om moeilijke gedachten en gevoelens actief te benaderen en erbij te kunnen blijven met vriendelijkheid in plaats van zelfkritiek. Het volledige artikel is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Mindfulness.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.