Nieuws

Congres kinderen met bijzondere breinen (online) | Vanaf 17 mei 2022

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag goed reguleren. Sommige kinderen piekeren veel en zijn geregeld somber, anderen zijn impulsief en doen dingen zonder na te denken. Sommige kinderen leren makkelijk, andere kinderen hebben moeite met concentreren, plannen en organiseren.

Wat weten we over kinderbreinen? Hoe herken en signaleer je bijzondere breinen? Hoe voorkom je dat kinderen en jongeren met bijzondere breinen in de problemen raken? En wat kun je doen om hen te helpen?

Autisme bij jonge kinderen, impulscontrole en zelfregulatie bij pubers, emotieregulatie, gedragsproblemen, internaliserende problemen en leerproblemen: in de geheel vernieuwde vierde editie van het congres Kinderen met bijzondere breinen vertellen deskundige sprekers wat er op dit moment bekend is over deze thema’s en wat dat betekent. Maar vooral ook hoe we met de verschillen in kinderen en jongeren én hun breinen kunnen omgaan. Thuis en op school.

Vroege interventie bij jongeren met internaliserende problemen
Aandoeningen als depressie en psychose ontstaan niet van de ene op de andere dag. Meestal kennen ze een duidelijke aanloop met eerst aspecifieke, milde klachten die in de loop van de tijd toenemen in ernst en specificiteit. Psychiatrische behandeling wordt vaak pas ingezet als de klachten of het functioneren zodanig zijn verslechterd dat wordt voldaan aan een (DSM) diagnose. Terwijl vroege interventie mogelijk kan voorkomen dat vroege klachten uitmonden in ernstiger problematiek. Veelvoorkomende vroege klachten zijn zogenaamde internaliserende problemen, zoals angst, piekeren en somberheid. Dit soort klachten komt de afgelopen jaren steeds vaker voor onder jongeren.

In haar presentatie bespreekt Guusje Collin (psychiater en onderzoeker)
1) waarom dit soort klachten een mogelijk waarschuwingssignaal zijn van toekomstig psychiatrisch lijden,
2) wat we weten over mogelijke onderliggende neurobiologische mechanismes, en
3) welke aanknopingspunten die bieden voor vroege interventie.

Meer informatie
Meer informatie zoals het programma, de sprekers en over deelname kun je vinden op de informatiepagina van het congres Kinderen met bijzondere breinen.

Meer nieuwsitems

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.