Mindfulness bij kanker (Buddy)

Aanleiding

Ongeveer één derde van de mensen die kanker krijgen, heeft last van aanzienlijke psychische klachten. Uit eerder onderzoek weten we dat Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) psychische klachten bij kanker kan verminderen. Uit het BeMind onderzoek bleek dat het voor veel mensen met kanker lastig is om acht keer naar een MBCT-groepsbijeenkomst op locatie te komen, vanwege onder andere de ziektelast, behandelafspraken, verminderde mobiliteit en vermoeidheid. Daarnaast bleek dat MBCT in de vorm van een app – onder begeleiding van een mindfulness trainer – helpt voor mensen die thuis op hun eigen tempo in hun eigen omgeving mee willen doen. Het contact met medepatiënten werd echter gemist en zorgde voor vroegtijdig stoppen met de MBCT. Om die reden gaan we onderzoeken of MBCT effectief kan zijn als we groepsbijeenkomsten en online trainingen combineren in een blended vorm van MBCT. Ook zullen we een volledige online app ontwikkelen met automatische feedback (unguided online).

Doel

Dit onderzoek richt zich eerst op het ontwikkelen van twee varianten van MBCT (blended en unguided online). Vervolgens worden de klinische en kosteneffectiviteit van twee varianten van MBCT (blended en unguided online) met de gebruikelijke zorg vergeleken. Daarnaast worden de onderliggende werkingsmechanismen van de MBCT onderzocht.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit (ex-)kankerpatiënten, ongeacht prognose of behandelfase, die bij aanmelding last hadden van (tenminste) milde psychische klachten. Mensen met ernstige cognitieve beperkingen worden uitgesloten.

Methode

Deze studie bestaat uit een Randomized Controlled Trial waarbij deelnemers worden geloot in een groep voor blended MBCT, unguided online MBCT of de gebruikelijke zorg. Na drie maanden gebruikelijke zorg worden de deelnemers uit deze groep alsnog of blended of unguided online MBCT aangeboden. Voor, tijdens, direct na, en drie, zes en negen maanden na de MBCT vullen deelnemers diverse vragenlijsten in over o.a. psychische klachten, angst voor de terugkeer van kanker, positief mentaal welzijn, mindfulness vaardigheden, en kwaliteit van leven.

Periode

Het onderzoek is begin 2020 van start gegaan en zal lopen tot begin 2024. In september 2020 start vanuit het Radboudumc Centrum van Mindfulness in Nijmegen een pilot van de nieuw ontwikkelde mindfulness trainingen. Begin 2021 start de trial van het onderzoek ook op andere locaties in Nederland en loopt  tot de zomer van 2023.

Organisatie/onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Nasim Badaghi (PhD-student), Kelly Speijers (onderzoeksmedewerker), Hajar Aznadi (onderzoeksmedewerker), Linda Kwakkenbos (senior onderzoeker) Saskia Kelders (Associate professor), Judith Prins (hoogleraar Medische Psychologie) en Anne Speckens (hoogleraar Psychiatrie).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
E: buddyonderzoek.psy@radboudumc.nl 
T: +31 (0)24 361 46 08 (secretariaat Centrum voor Mindfulness)
W: www.buddy-onderzoek.nl 

Onderzoekers

KELLY SPEIJERS

Onderzoeksmedewerker

LINDA KWAKKENBOS

Senior onderzoeker

ANNE SPECKENS

Hoogleraar Psychiatrie

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.