Landelijk Mindfulness Symposium 2022 – vrijdag 7 oktober 2022 

De wereld ligt in puin. We zijn de ene crisis nog niet uit, of we zitten in de volgende. De corona pandemie heeft van ons de afgelopen jaren het nodige gevergd. In termen van gezondheid, verlies van naasten, werkbelasting in de zorg en het onderwijs, onzekerheid in het bedrijfsleven, de horeca en de culturele sector. En net nu de maatregelen wat versoepelen en we hoopten op wat meer ontspanning en sociaal contact, dient de oorlog in de Oekraïne zich aan. We hoeven maar naar de televisie, in de krant of op onze nieuws app te kijken en we zien de aangrijpende beelden van vluchtelingen, bombardementen en slachtoffers. En dan hebben we het nog niet over de crisis die zich op de achtergrond van dit alles voordoet, maar die zich steeds meer op de voorgrond dringt: die van de verandering van ons klimaat en de impact ervan op onze aarde.
Niet alleen jongeren kunnen hier moedeloos, angstig en soms cynisch van worden. Wij kunnen ons hier geen van allen aan onttrekken. Nogal lef hebben dus, om als thema van ons landelijk congres te kiezen voor de “bright side of life”. Maar we hebben hiervoor gekozen omdat we dit allemaal nu hard nodig hebben. Het is niet voor niets dat de hartkwaliteiten, die ook deel uitmaken van de mindfulness beoefening, niet alleen bestaan uit compassie maar ook uit vreugde. Het ontwikkelen van deze “positieve kwaliteiten” is broodnodig in deze tijd van verdriet en angst.
 
Het plenaire programma zal aandacht besteden aan dankbaarheid, met Ernst Bohlmeijer, hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering bij de Universiteit Twente, die hier al jaren veel onderzoek naar doet. Rebecca Crane, jullie wel bekend als de grondlegger van de MBI-TAC, en werkzaam als hoogleraar bij het Centre for Mindfulness Research and Practice van Bangor University in Wales, zal het hebben over de hartkwaliteiten in het algemeen en het ontwikkelen van vreugde in het bijzonder. Tenslotte zullen we aandacht besteden aan de relatie tussen mindfulness en creativiteit. In dat kader ontvangen we Gluklya (artist name of Natalia Pershina-Yakimanskaya). Zij is een performance art kunstenaar en gebruikt artistiek aangepaste kleding als hulpmiddel om een verbinding te leggen tussen kunst en het dagelijks leven. In een interview met Anne zal zij vertellen over haar weg in deze wereld.
 
Wij zien er naar uit om jullie na twee online symposia nu ook weer in levenden lijve in Nijmegen te begroeten!

Ernst Bohlmeijer

Hoogleraar gestelijke gezondheidsbevordering bij de Universiteit Twente

Rebecca Crane 

Hoogleraar bij het Centre for Mindfulness Research and Practive van Bangor University in Wales 

Ernst BOHLMEIJER | Head of Department | PhD | University of Twente, Enschede | UT | Department of Psychology, Health and Technology (PHT)

Rebecca Crane

Ochtendprogramma: “Bright side of life”

09.15 – 10.00 uur | Ontvangst gasten in De Lindenberg

10.00 – 10.30 uur | Ernst Bohlmeijer – ‘Dankbaarheid’

10.30 – 11.00 uur | Rebecca Crane – ‘Joy’

11.00 – 11.30 uur | Koffie-/theepauze

11.30 – 12.00 uur | Mindfulness en creativiteit – Gluklya

12.00 – 12.30 uur | Paneldiscussie tussen sprekers en met de zaal, o.l.v. Anne Speckens

12.30 – 12.35 uur | 1-minute poster presentations

12.45 – 14.00 uur | Lunchpauze + posterpresentaties


Middagprogramma

In de middag zullen diverse workshops worden gegeven. Zodra de workshops definitief zijn worden ze toegevoegd aan dit programma. Naast de workshops kunnen deelnemers er ook voor kiezen om deel te nemen aan de wetenschapssymposia. Tijdens deze symposia presenteren (jonge) wetenschappers uit de hele Benelux hun onderzoek. Het kan hierbij gaan om resultaten van mindfulnesstoepassingen bij diverse doelgroepen, maar ook om kwalitatieve gegevens over ervaringen van deelnemers of onderzoek naar implementatie van mindfulness. Er zullen zowel Nederlandse als Engelse wetenschapssymposia zijn.

14.00 – 15.15 uur | Workshops ronde 1 + wetenschapssymposia ronde 1:


15.15 – 15.45 uur | Koffie-/theepauze

15.45 – 17.00 uur | Workshops ronde 2 + wetenschapssymposia ronde 2:

17.00 – 17.15 uur | Plenaire afsluiting

17.15 uur | Napraten + drankje in foyer

Praktische informatie

Mindfulnesstrainers, psychologen, psychiaters, cognitief gedragstherapeuten, vaktherapeuten, wetenschappelijk onderzoekers, professionals in de gezondheidzorg en onderwijs met een affiniteit voor Mindfulness in Nederland en België en overige belangstellenden.

Lindenberg Cultuurhuis
Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen

Vrijdag 7 oktober 2022 van 10.00 – 18.30 uur.

Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen omtrent de corona maatregelen op de voet en hopen van harte dat we in oktober iedereen live op locatie mogen ontvangen zonder de beperkte 1,5 meter regel.  

Mocht de organisatie besluiten om het symposium online te laten plaatsvinden dan wordt dit met de deelnemers gecommuniceerd en zal er een ander passend tarief gelden. U krijgt dan ook de keuze om al dan wel of niet deel te nemen aan het symposium.

Regulier tarief: €195,-

(ex)-opleidelingen Radboudumc CvM: €175,-

Leden VMBN/VVM/MOMENT: €175-

PhD’s / (sr) onderzoekers: €150- (reductie indien bijdrage in de vorm van presentatie of poster, tarief € 75,-)

Het onderzoekerstarief wordt alleen toegekend indien de onderzoeker ook minimaal 1 wetenschapssymposium bezoekt.

Bovenstaande tarieven zijn op basis van fysieke deelname en zijn inclusief lunch, koffie/thee en twee consumptiemunten na afloop)

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 5 werkdagen ontvang je een bevestigingsmail met daarin de keuze van jouw workshops. Medio juni worden de facturen per post of mail verstuurd.

Bij annulering vóór 07-09-2022 worden de deelnamekosten minus administratiekosten € 35,- gerestitueerd. Bij annulering na 07-09-2022 vindt geen restitutie plaats.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het Centrum voor Mindfulness:
E: mindfulness@radboudumc.nl
T: 024 – 361 46 08

Om optimaal gebruik te maken van deze website, dient u gebruik te maken van Google Chrome.